EERSTE HULP BIJ HOUTAANTASTERS

Bestrijdingstechnieken

Hoe kan houtworm worden bestreden?

Er zijn verschillende manieren om houtworm en andere houtborende insecten te bestrijden.
Wij adviseren u graag over de beste behandelmethode.
Hieronder een overzicht van de verschillende methodes en de voor- en nadelen.

Impregneren

De meest gebruikte behandeling tegen houtworm en andere insecten is het impregneren van hout. Dit gebeurt door middel van een oppervlaktebehandeling. Hierbij spuiten we met een compacte elektrische zuigerpomp een vloeistof op het hout. Deze vloeistof trekt vervolgens afhankelijk, van het type houtsoort, luchtvochtigheid en het gebruikte oplosmiddel, tussen de 0,3 en 1,5 cm in het hout.

Eenmaal in het hout getrokken doodt het direct alle larven (houtwormen) die zich aan de oppervlakte van het hout begeven. Larven die zich dieper in het hout begeven knagen zich aan het einde van de cyclus een weg naar de oppervlakte en komen op deze manier in aanraking met de pesticiden. Uit de afgezette eitjes die na de behandeling uitkomen knaagt de larve zich direct in het geïmpregneerde vergiftigde hout. Op deze manier zorgt deze behandeling ervoor dat alle levensstadia van de houtworm uiteindelijk door aanraking worden bestreden.
Na het impregneren van het hout zal het oplosmiddel verdampen en het hout opdrogen. In het opgedroogde hout blijft de pesticide in de houtvezel achter. Afhankelijk van het gebruikte middel, percentage pesticiden, temperatuur en de luchtvochtigheid blijft de achtergebleven pesticiden actief in het hout. Bij de Houtworm Centrale geven we 10 jaar garantie op de behandeling. Dit kunnen we doordat we met een hoog percentage bestrijdingsmiddel en een kwalitatief goed oplosmiddel werken.
Voor deze behandeling is het noodzakelijk dat het hout blank en onbehandeld is. Dit betekent dat het hout vrij moet zijn van beits, verf, olie of vernis.

Voordelen: Relatief goedkoop, effectief tegen alle houtborende insecten met uitzondering van bonte knaagkever, werkt zowel curatief (direct dodelijk) als preventief voor alle houtborende insecten. Geeft een bescherming tegen houtworm en houtborende insecten voor een periode van 10 jaar.
Hieronder de verschillende pesticiden die wij voor deze behandeling gebruiken en de voor- en nadelen van beide middelen.

Oliebasis

Werkzame stof: Permethrin
Oplosmiddel: Destillaten (aardolie) en Ethanol
Doorluchttijd na behandeling: 48 uur
Voordelen: Het olieoplosmiddel zorgt ervoor dat er bij contact met het hout een open structuur ontstaat in de poriën, hierdoor kan het bestrijdingsmiddel beter intrekken dan een product dat is opgelost in water.
Nadelen: Behandelde ruimte mag tot 48 uur na de behandeling niet worden betreden. Geur is ook na die tijd aanwezig maar niet meer schadelijk.

Waterbasis

Werkzame stof: Permethrin of Bifentrhin
Oplosmiddel: Water
Doorluchttijd na behandeling: 2 uur
Voordelen: Behandelde ruimte mag na 2 uur doorluchten al betreden worden en er is geen geur meer waarneembaar.
Nadelen: Als het middel opgelost is trekt water minder goed in het hout. Dit zorgt ervoor dat het in sommige situaties minder effectief is. Ook moet het middel 2-3 maal achter elkaar aangebracht worden. Dit maakt de behandeling kostbaarder.

Welke van deze twee middelen is het beste?

Beide middelen die we gebruiken zijn van hoge kwaliteit.
Het middel op waterbasis heeft een hoger percentage werkzame stof dan het product op oliebasis, alleen trek dit minder goed in. Het middel op oliebasis trekt beter in het hout, alleen zorgt de sterke damp van de olieoplossing ervoor dat de ruimte 48 uur niet betreden mag worden. Wij brengen graag voor u de voor- en nadelen voor uw specifieke situatie in kaart. Omdat voor ons resultaat voorop staat kiezen we standaard altijd voor een product op oliebasis. Hieronder een aantal standaard situaties waarin wij kiezen voor een product op waterbasis.
Tijdens renovatie van de slaapkamer zijn er uitvliegopeningen van gewone houtwormkevers aangetroffen in de vloerplanken. Deze moeten behandeld worden voordat er een nieuwe laminaatvloer overheen gelegd wordt. De houten planken zijn droog en nooit geschilderd geweest. De naast gelegen kamer is een kinderslaapkamer.

In deze situatie waarbij het om een houtwormsoort (gewone houtworm) gaat die zich aan de oppervlakte van de planken begeeft is een oplosmiddel op waterbasis geschikt en afdoende door te dringen op de plek waar de larven (houtwormen) zich bevinden. De aanwezigheid van een naastgelegen kinderkamer maakt het lastig om de verdieping 48 uur niet te betreden. In een situatie als hierboven zouden we adviseren om op waterbasis te impregneren.

Sommige houtwormbestrijdingsbedrijven adverteren met “nieuwste technieken” of “gepatenteerd product”. In deze gevallen wordt het bestrijdingsmiddel op waterbasis bedoeld. Echter is dit product al meer dan 5 jaar op de Nederlandse markt in gebruik. Wij vinden het belangrijk om per situatie te bekijken welk product het beste toegepast kan worden bij de klant. Om die reden hebben wij als Houtworm Centrale ervoor gekozen om beide producten aan te bieden en samen met de klant te bepalen welk product het meest geschikt is om te gebruiken tijdens het impregneren.

Injecteren

Injecteren is een techniek waarbij we een gat van 6 – 10 mm in het hout boren. In dit gat slaan we een injectieplug. In deze injectieplug spuiten we met een injectiepistool onder hogedruk een bestrijdingsmiddel. Dit bestrijdingsmiddel kan niet uit de plug lopen doordat een klein kogeltje het gat van de plug afsluit na het verwijderen van het injectiepistool.

Het bestrijdingsmiddel wat opgesloten zit in de door ons geboorde boorgat, trekt vervolgens rondom het boorgat in het hout.

Deze injectietechniek is alleen noodzakelijk als er larven van de grote houtworm in de balken zitten. Deze bevinden zich namelijk in de kern van de balk. Het kan wel tot 5 jaar duren voordat deze zich naar de oppervlakte knaagt. Een impregneer behandeling is dan ook niet afdoende als er sprake is van grote houtworm.

In welke situatie kan er nog meer geadviseerd worden om te injecteren?

In sommige situaties waarbij er extreme huisboktor schade is dan kan het ook als aanvullende bestrijdingstechniek worden toegepast. Bijvoorbeeld als er in een constructie boomstammen gebruikt zijn die niet goed ontschorst kunnen worden. Of balken die aan een of meerdere zijdes niet bereikbaar zijn tijdens het impregneren.

Injecteren is een techniek die zelden op zichzelf staand toegepast wordt. In de meeste situaties zal het injecteren toegepast worden in combinatie met het impregneren.

Geschilderde of gebeitste balken kunnen wel door ons geïnjecteerd worden, echter kunnen wij op deze behandeling géén garantie afgeven. We zijn van mening dat het wel constructieve schade kan voorkomen, echter geen 100% garantie geeft op het doden van de larven. De kans op oppervlakte schade blijft aanwezig als de buitenzijde van de balken niet geïmpregneerd kunnen worden door de aanwezigheid van verf of beits.

Voordelen: Met deze techniek kunnen dieper gelegen boorgangen worden bereikt 

Nadelen: opzichzelfstaand is deze techniek niet afdoende om 100% garantie af te kunnen geven, moet bij voorkeur in combinatie met impregneren. 

Vergassen

Als we spreken over het vergassen van houtworm of houtborende insecten dan noemen we dat in vaktermen begassen of fumagatie.

Het bestrijden van houtaantastende insecten met gas is een zeer effectieve methode. Het gebruikte gas doodt alle levensstadia van verschillende houtaantastende insecten, eitjes, larven en kevers. Tot 2004 was het toegestaan om met fosforwaterstof begassingen uit te voeren. Vanaf 2005 is het niet meer toegestaan om met fosforwaterstof begassingen in Europa uit te voeren. In Nederland is het vanaf 2005 alleen nog toegestaan om sulfurylfluoride te gebruiken. Ook zijn de regels betreft het toepassen in de afgelopen jaren aangescherpt. Dit heeft als resultaat gehad dat het begassen van woningen, boerderijen en schuren in veel gevallen niet is toegestaan, voornamelijk omdat er in een straal van 10 meter geen bebouwing van andere gebouwen mag zijn.
Ook heeft de regelgeving ervoor gezorgd dat de kosten hoger zijn dan in het verleden, deze kosten komen voort uit de voorbereidingshandelingen om een veilige begassing mogelijk te maken. Denk hierbij aan het plaatsen van zeil of een tent over het gebouw, plaatsen van dranghekken rondom het gebouw en een verplichte aanwezigheid van twee gasleiders. De combinatie van de beperkte vergunningen die worden afgegeven en de hoge kosten maakt begassing van houtworm een zeldzame optie voor hedendaagse houtworm bestrijding.

Er zijn situaties waarin begassen simpelweg de enige optie is, denk hierbij aan monumentale panden waarbij de houten constructiedelen zijn weggewerkt achter een muur die niet gesloopt mag worden. In dit soort situaties wordt er door de provincie ook vaker een vergunning verleend. De hoge kosten kunnen in sommige situaties door monumentenzorg mede gefinancierd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een monumentale molen die mogelijk zou instorten als er geen begassing plaatsvindt.
Aan welke eisen moet een gebouw voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning om te mogen begassen?

  • Rondom het gebouw mag er in een straal van 10 meter geen bebouwing van derden zijn.
  • Het verkeer rondom het gebouw moet geen hinder krijgen van de begassing (hier moet een verkeersplan voor gemaakt worden).
  • aantoonbare documentatie dat andere behandelmethoden geen optie zijn en een onderbouwing hiervoor.
  • Risico op constructieve schade als er geen behandeling plaatsvindt.


Voor begassingen van gebouwen zoals woningen en boerderijen kunt u terecht bij de Houtworm Centrale. Wij verzorgen de inspectie, rapportage en de offerte, voor het uiteindelijke begassen werken we samen met een gespecialiseerd bedrijf dat dagelijks werkt met het gas sulfurylfluoride.
Voor meer informatie of het inplannen van een afspraak hiervoor kunt het beste telefonisch contact opnemen.

Naast het begassen van gebouwen is het ook mogelijk om meubels te begassen. De richtlijnen hiervoor zijn hetzelfde, echter is het veel makkelijker om het meubel te verplaatsen naar een omgeving die geschikt is om een begassing uit te voeren.

De Houtworm Centrale beschikt over een zeecontainer die is ingericht om meubels in te begassen.
Deze zeecontainer wordt gemiddeld 1-2 keer per maand begast op een daarvoor toegelaten locatie.

Voor meer informatie en prijzen zie onze pagina betreft meubels.

Voordelen: Doodt houtborende insecten in alle levensstadia direct af, constructies die weggewerkt zijn kunnen worden behandeld zonder te strippen of te slopen. Geschilderde of gebeitste delen hoeven niet blank geschuurd te worden. Geschikte techniek om antieke geschilderde meubels mee te behandelen.

Nadelen: Vergunning voor het begassen wordt zelden afgegeven, vergt heel veel voorbereiding, kosten voor een begassing zijn extreem hoog.

Verhitten

De bestrijding van houtworm met hitte noemen we in vaktermen de hete luchtmethode.
Met deze behandelmethode wordt het hout met daarin de houtwormen of andere houtborende insecten verhit tot een temperatuur van 55℃. Bij deze hoge temperatuur stollen de eiwitten van alle organismen. Hierdoor sterven alle levensstadia van het houtaantastende insect (eitje, larve en kever).

Doordat alle levensstadia binnen een uur sterven is dit een zeer effectieve behandeling. Het is bij deze behandeling niet nodig om het hout blank te maken, hierdoor kan deze methode toegepast worden bij geschilderde of gebeitste balken.

Het nadeel van houtborende insecten bestrijden met hitte is dat het hout door de hoge temperatuur heel snel uitdroogt, hierdoor kunnen krimpschuren in de draagbalken ontstaan. Dit kan zorgen voor constructieve problemen en mogelijk ook optisch het aanzicht van gebinten veranderen.

Als de woning bewoond is moet de hele woning leeggehaald worden en in sommige situaties isolatiemateriaal aangebracht worden om te voorkomen dat materialen in huis geen schade oplopen door de hoge temperatuur.

De Houtworm Centrale biedt deze behandelmethode niet aan.

Voordelen: Doodt alle houtborende insecten in alle levensstadia direct af, constructies die weggewerkt zijn kunnen worden behandeld zonder te strippen of te slopen. Geschilderde of gebeitste delen hoeven niet blank geschuurd te worden.

Nadelen: Door de hoge temperatuur kan het hout gaan werken, hierdoor ontstaan er scheuren in het hout, het vergt heel veel voorbereiding voordat deze behandeling uitgevoerd kan worden, kosten van deze behandeling zijn een veelvoud van bijvoorbeeld een impregneerbehandeling.

Zuurstof onttrekken

Houtworm bestrijden door zuurstof weg te nemen is een relatief nieuwe methode om houtworm en andere insecten te doden. Door meubels in een afgesloten ruimte te plaatsen en de ruimte vol te pompen met N2 of CO2 nemen dezen stoffen de plaats in van zuurstof. Door het wegnemen van zuurstof sterven alle levende organismen, waaronder ook de houtworm en andere houtborende insecten. Deze techniek is ook toepasbaar voor woningen of grotere gebouwen, echter door de vele voorbereidingen en lange duur van de behandeling wordt hier zelden voor gekozen.

Voordelen: Het is een biologische bestrijdingstechniek, voor de behandeling worden geen chemische middelen gebruikt.

Nadelen: Het hout moet minimaal 26 dagen in de zuurstofarme ruimte verblijven, vooraf zijn er veel voorbereidingen nodig om behandeling mogelijk te maken, behandeling is erg kostbaar.
De Houtworm Centrale biedt deze methode niet aan.

Gamma stralen

Houtworm en andere houtborende insecten steven op het moment dat ze bestraald worden met radioactieve gamma stralen. Dit geldt ook voor eventueel aanwezige schimmels.

Deze techniek is niet geschikt voor woningen of grote gebouwen, alleen voor meubels en kunstobjecten waarbij begassing geen optie is of waar naast houtworm ook schimmel bestreden moet worden.
De te behandelen meubels of kunstobjecten mogen niet breder zijn dan 1 meter en niet hoger dan 1,80 meter.
De Houtworm Centrale biedt deze methode niet aan.

Deze behandelmethode wordt in Nederland alleen aangebonden bij van Waarde Museum en documentwacht www.vanwaarde.eu

Voordelen: Doodt naast houtborende insecten ook schimmels, er wordt geen bestrijdingsmiddel gebruikt, het object wordt niet warm of koud en gaat hierdoor niet werken.
Nadelen: Kostbaar, kan maar op 1 plek in Nederland uitgevoerd worden, alleen geschikt voor kleine meubels en kunstobjecten.