EERSTE HULP BIJ HOUTAANTASTERS

Veiligheid

Bij de Houtworm Centrale staat de veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop. Onze medewerkers zullen u zowel voor als na de bestrijding mondeling informeren over de voor u geldende veiligheidsmaatregelen. Hieronder staan alle geldende veiligheidsmaatregelen die bij het impregneren van constructies tegen houtborende insecten noodzakelijk zijn.

Veiligheidsmaatregelen voor u als klant

 • Tijdens de bestrijding mag u niet in de te behandelen ruimte aanwezig zijn.
 • Na de bestrijding moet de ruimte goed worden geventileerd, zet ramen en deuren tegen elkaar open.
 • Na de bestrijding mag u tot 48 uur (op waterbasis 2 uur i.p.v. 48 uur) niet in de bestreden ruimte verblijven.
 • Aangrenzende slaapvertrekken na bestrijding goed ventileren en in overleg met bestrijder na 48 uur in gebruik nemen.
 • Slaapvertrekken die bestreden worden pas na 2 weken (op waterbasis 2 uur i.p.v. 2 weken) in gebruik nemen.
 • Help de bestrijder niet mee met het opruimen van zijn spullen. Ons gereedschap kan resten van bestrijdingsmiddel bevatten. Onze medewerkers dragen hiervoor speciale chemische handschoenen.

Veiligheidsmaatregelen voor zwangere vrouwen

Net als bij veel chemische producten kan er niet getest worden wat voor effecten het bestrijdingsmiddel op zwangere vrouwen en het ongeboren kind zal hebben. Volgens de toelating is het toegestaan, echter adviseren wij als bedrijf om een langere doorluchttijd aan te houden en de behandelde ruimte pas na 2 weken te betreden.

Veiligheidsmaatregelen voor huisdieren

 • Tijdens de bestrijding mogen er geen huisdieren aanwezig zijn in de ruimte die door ons wordt behandeld.
 • Na de bestrijding mogen de huisdieren tot 48 uur (op waterbasis 2 uur i.p.v. 48 uur) na de bestrijding niet in de behandelde ruimte komen.
 • Voor katten geldt dat zij twee weken niet in de behandelde ruimte mogen komen (dit omdat de lever van katten minder efficiënt het middel kan afbreken en de pootjes van de katten juist goed kunnen opnemen).
 • Aquariums met daarin vissen of schildpadden moeten worden afgedekt en de zuurstofpomp moet worden uitgeschakeld. Ook als het aquarium zich in een andere ruimte bevindt dan de door ons te bestrijden ruimte.

Veiligheidsmaatregelen voor uw buren

Voor uw buren zijn er in de meeste gevallen geen maatregelen die getroffen dienen te worden.
Echter kan de geur wel waarneembaar zijn voor de buren. Dit kan ervoor zorgen dat ze in paniek raken als ze niet weten waar de geur vandaan komt. We raden daarom aan om aangrenzende buren te informeren voordat we de bestrijding komen uitvoeren. Als het een kruipruimte van een tussenwoning betreft dan zullen we zelf ook een informatie briefje bij de buren in de brievenbus achterlaten . Hierin staat een korte omschrijving van de bestrijding. Uw buren kunnen immers bij het ruiken van een chemische geur uit de kruipruimte aan een gaslek denken en hiervoor de brandweer bellen.

Veiligheidsmaatregelen voor onze bestrijder

Onze bestrijders hebben allemaal een uitgebreide training gehad hoe om te gaan met bestrijdingsmiddelen en uw en hun eigen veiligheid. Daarnaast zijn ze allen in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en hout aantastende organismen”. Tijdens het examen voor dit vakbekwaamheid wordt er heel veel aandacht geschonken aan het veilig werken met bestrijdingsmiddelen.

Voordat onze medewerker de bestrijding uitvoert draagt hij de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Volgelaatsmasker met filters A2P3.
 • Chemische overall met capuchon die beschermt tegen bestrijdingsmiddelen en petroleumproducten.
 • Chemische handschoenen tot over de ellenbogen.
 • Veiligheidsschoenen met stalen neuzen.

Met welke chemische middelen werken wij?

Wij werken voornamelijk met een bestrijdingsmiddel op basis van Permethrin. Dit is een insecticide die bij insecten op het centrale zenuwcentrum werkt. Bij mensen kan dit bij hoge concentraties ook op het zenuwcentrum werken en kan zorgen voor duizeligheid en misselijkheid. De concentratie Permetrin die door ons gebruikt wordt is hoog genoeg om er zeker van te zijn dat alle type houtborende insecten doodgaan en dat het hout voor langere tijd beschermd is. Echter is dit percentage voor mensen alleen schadelijk bij directe inademing tijdens de bestrijding of direct huidcontact (spuitvloeistof op de huid).

Dat u tot 48 uur na de bestrijding niet in de behandelde ruimte mag komen heeft dan ook niet zo zeer met de werkzame stof (Permethrin) van het bestrijdingsmiddel te maken, maar met het door ons gebruikte oplosmiddel. Het bestrijdingsmiddel waar wij bij voorkeur mee werken is permetrin opgelost in een mengsel van aardolie (kerosine achtig) en ethanol. Wij werken hiermee omdat dit oplosmiddel ervoor zorgt dat het bestrijdingsmiddel goed en diep in het hout kan trekken. Deze oplosmiddelen hebben een bedwelmend effect op mens en dier en helaas blijft deze lucht ook een lange tijd aanwezig. Na 48 uur luchten is het veilig om de behandelde ruimte weer in gebruik te nemen. Echter kan het zijn dat de lucht tot 2 weken na de behandeling nog waar te nemen is zonder dat deze schadelijk is voor de gezondheid.

Ik zie bij andere bestrijdingsbedrijven dat er wordt geadverteerd met een doorluchttijd van 2 uur i.p.v. 48 uur, hoe zit dat?

Dit heeft te maken met het gebruikte oplosmiddel. Zoals hierboven beschreven werken we bij voorkeur met een oplosmiddel op basis van aardolie en ethanol. Dit is in veel situaties voor de kwaliteit van de bestrijding het beste. Echter zijn er ook houtwormbestrijdingsmiddelen die opgelost zijn in water. Het water trekt minder goed in het hout dan het aardolie oplosmiddel, hierdoor moet de behandeling vaker herhaald worden en is het in sommige situaties niet doeltreffend genoeg. Denk hierbij aan hardhoutsoorten, hout waar ooit verf op heeft gezeten of bij houtborende insecten die dieper onder de oppervlakte boren zoals bijvoorbeeld Huisboktor. We hebben ook bestrijdingsmiddelen in ons assortiment die oplosbaar zijn in water en kunnen hier ook succesvol bestrijding mee uitvoeren. Alleen kijken we per situatie of dit het beste is voor u als klant.

Mocht de luchttijd van 48 uur een probleem voor u zijn, nodig ons dan uit voor een gratis inspectie of deel met ons foto’s van het desbetreffende meubel of gebouw. Samen kijken we of de situatie zich leent voor een bestrijding op waterbasis. Als we na beoordeling aangeven dat dit mogelijk is, krijgt u van ons ook op deze bestrijding 10 jaar garantie. Het voordeel is dat u een ruimte 2 uur na de bestrijding weer mag betreden. Dit kan in sommige situaties noodzakelijk zijn i.v.m. een bouwplanning of met aangrenzende kinderslaapkamers.

Hoe weet ik zeker dat de middelen waar jullie mee werken veilig zijn?

De chemische middelen waar wij mee werken zijn uitgebreid getest voordat het gebruik hiervan toegelaten is in Nederland. De organisatie die hier in Nederland toezicht op houdt is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). Het CTGB laat alleen middelen toe als deze er zeker van is dat het middel veilig toe te passen is.

Het bestrijdingsmiddel waar wij in de meeste situaties mee werken heeft als toelatingsnummer: 9255 N

Als we met een ander bestrijdingsmiddel werken wordt door ons altijd het toelatingsnummer gecommuniceerd. Het communiceren van het toelatingsnummer is overigens een verplichting voor alle houtworm- en ongedierte bestrijdingsbedrijven in Nederland.

Hieronder de link naar de databank met alle toelatingen van het CTGB:

https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations